besi
14 مرداد 1401 - 15:52

آخرین جزئیات تسهیلات پرداخت شده به نهضت ملی مسکن: «تقریبا هیچ»!

در حالی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند، مجموع وام های پرداخت شده در سال گذشته به ۲ درصد هم نمی رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی سه شنبه هفته جاری (۱۱ مرداد) در حاشیه نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی و سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند.

خبرنگار مهرهشدار وزیر راه: بانک‌ها همکاری نکنند، وعده مسکنی دولت محقق نمی‌شود

هشدار وزیر راه: بانک‌ها همکاری نکنند، وعده مسکنی دولت محقق نمی‌شودهشدار وزیر راه: بانک‌ها همکاری نکنند، وعده مسکنی دولت محقق نمی‌شودوی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده که ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند در حالی که بانک‌ها همکاری لازم را ندارند، گفت: اگر تسهیلات بخش تولید مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ریزی برای ساخت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا مطابق با طرح نهضت ملی مسکن افزود: در همین راستا برای حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار زمین تأمین شده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حال تغییر کاربری در شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی است که باید تا پایان شهریور ماه انجام شود؛ ضمن اینکه موضوع تأمین زمین برای ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری تا پایان شهریور ماه حل می‌شود.

بانک‌ها چه قدر وام داده اند؟ به جای ۲۰ درصد، ۲ درصد!

بانک‌ها چه قدر وام داده اند؟ به جای ۲۰ درصد، ۲ درصد!بانک‌ها چه قدر وام داده اند؟ به جای ۲۰ درصد، ۲ درصد!بر اساس جزو ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف شدند مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند.

در همین راستا شورای پول و اعتبار دستورالعمل تسهیلات ساخت مسکن موضوع تبصره ۱۸ را به بانک‌ها ابلاغ کرد و در آن سهمیه هر بانک مشخص شد که به شرح زیر است:

بانک عامل

سهمیه تخصیصی (هزار میلیارد تومان)

مبلغ تسهیلات منعقده (همت)

پرداخت شده به خودمالکین (همت)

پرداخت شده به سایر طرح‌ها (نهضت ملی و اقدام ملی) غیرخودمالک

مجموع (همت)

درصد تحقق

مسکن

۶۳

۳۸.۶

۵.۵

۷.۵

۱۳

۲۰.۶

ملی

۳۱.۵

۰.۰۰۲۱

۰.۰۰۰۷

۰

۰.۰۰۰۷

۰

ملت

۴۲

۰.۰۷۸

۰.۰۰۲

۰

۰.۰۰۲

۰

تجارت

۳۹.۷۵

۰.۰۱۸

۰.۰۰۶

۰

۰.۰۰۶

۰

صادرات

۴۲

۰

۰

۰

۰

۰

سپه

۲۱

۰

۰

۰

۰

۰

کشاورزی

۶

۰

۰

۰

۰

۰

رفاه

۱۹.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

پست بانک

۲.۱۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

توسعه تعاون

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

توسعه صادرات ایران

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

صنعت و معدن

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

کارآفرین

۱۰.۵

۰

۰

۰

۰

۰

سامان

۱۰.۸۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

اقتصاد نوین

۱۳.۸۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

پارسیان

۶.۳۷۵

۰.۰۰۶

۰.۰۰۱

۰

۰.۰۰۱

۰

پاسارگاد

۲۵.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

سرمایه

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

سینا

۴.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

آینده

۱۱.۶۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

دی

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

شهر

۳

۰

۰

۰

۰

۰

گردشگری

۱.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

ایران زمین

۰.۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

خاورمیانه

۳.۸۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

ملل

۱.۸۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

نور

۰.۰۰۳

۰

۰

۰

۰

۰

مجموع

۳۶۰

۳۸.۷

۵.۶

۷.۵

۱۳

۳.۶بانک عامل

سهمیه تخصیصی (هزار میلیارد تومان)

مبلغ تسهیلات منعقده (همت)

پرداخت شده به خودمالکین (همت)

پرداخت شده به سایر طرح‌ها (نهضت ملی و اقدام ملی) غیرخودمالک

مجموع (همت)

درصد تحقق

مسکن

۶۳

۳۸.۶

۵.۵

۷.۵

۱۳

۲۰.۶

ملی

۳۱.۵

۰.۰۰۲۱

۰.۰۰۰۷

۰

۰.۰۰۰۷

۰

ملت

۴۲

۰.۰۷۸

۰.۰۰۲

۰

۰.۰۰۲

۰

تجارت

۳۹.۷۵

۰.۰۱۸

۰.۰۰۶

۰

۰.۰۰۶

۰

صادرات

۴۲

۰

۰

۰

۰

۰

سپه

۲۱

۰

۰

۰

۰

۰

کشاورزی

۶

۰

۰

۰

۰

۰

رفاه

۱۹.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

پست بانک

۲.۱۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

توسعه تعاون

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

توسعه صادرات ایران

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

صنعت و معدن

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

کارآفرین

۱۰.۵

۰

۰

۰

۰

۰

سامان

۱۰.۸۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

اقتصاد نوین

۱۳.۸۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

پارسیان

۶.۳۷۵

۰.۰۰۶

۰.۰۰۱

۰

۰.۰۰۱

۰

پاسارگاد

۲۵.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

سرمایه

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

سینا

۴.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

آینده

۱۱.۶۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

دی

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

شهر

۳

۰

۰

۰

۰

۰

گردشگری

۱.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

ایران زمین

۰.۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

خاورمیانه

۳.۸۲۵

۰

۰

۰

۰

۰

ملل

۱.۸۷۵

۰

۰

۰

۰

۰

نور

۰.۰۰۳

۰

۰

۰

۰

۰

مجموع

۳۶۰

۳۸.۷

۵.۶

۷.۵

۱۳

۳.۶بانک عامل

سهمیه تخصیصی (هزار میلیارد تومان)

مبلغ تسهیلات منعقده (همت)

پرداخت شده به خودمالکین (همت)

پرداخت شده به سایر طرح‌ها (نهضت ملی و اقدام ملی) غیرخودمالک

مجموع (همت)

درصد تحققبانک عاملبانک عامل

بانک عاملسهمیه تخصیصی (هزار میلیارد تومان)سهمیه تخصیصی (هزار میلیارد تومان)

سهمیه تخصیصی (هزار میلیارد تومان)مبلغ تسهیلات منعقده (همت)مبلغ تسهیلات منعقده

مبلغ تسهیلات منعقده(همت)

(همت)پرداخت شده به خودمالکین (همت)پرداخت شده به خودمالکین

پرداخت شده به خودمالکین(همت)

(همت)پرداخت شده به سایر طرح‌ها (نهضت ملی و اقدام ملی) غیرخودمالکپرداخت شده به سایر طرح‌ها (نهضت ملی و اقدام ملی) غیرخودمالک

پرداخت شده به سایر طرح‌ها (نهضت ملی و اقدام ملی) غیرخودمالکمجموع (همت)مجموع

مجموع(همت)

(همت)درصد تحققدرصد تحقق

درصد تحققمسکن

۶۳

۳۸.۶

۵.۵

۷.۵

۱۳

۲۰.۶مسکنمسکن

۶۳۶۳

۳۸.۶۳۸.۶

۵.۵۵.۵

۷.۵۷.۵

۱۳۱۳

۲۰.۶۲۰.۶

ملی

۳۱.۵

۰.۰۰۲۱

۰.۰۰۰۷

۰

۰.۰۰۰۷

۰ملیملی

۳۱.۵۳۱.۵

۰.۰۰۲۱۰.۰۰۲۱

۰.۰۰۰۷۰.۰۰۰۷

۰۰

۰.۰۰۰۷۰.۰۰۰۷

۰۰

ملت

۴۲

۰.۰۷۸

۰.۰۰۲

۰

۰.۰۰۲

۰ملتملت

۴۲۴۲

۰.۰۷۸۰.۰۷۸

۰.۰۰۲۰.۰۰۲

۰۰

۰.۰۰۲۰.۰۰۲

۰۰

تجارت

۳۹.۷۵

۰.۰۱۸

۰.۰۰۶

۰

۰.۰۰۶

۰تجارتتجارت

۳۹.۷۵۳۹.۷۵

۰.۰۱۸۰.۰۱۸

۰.۰۰۶۰.۰۰۶

۰۰

۰.۰۰۶۰.۰۰۶

۰۰

صادرات

۴۲

۰

۰

۰

۰

۰صادراتصادرات

۴۲۴۲

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

سپه

۲۱

۰

۰

۰

۰

۰سپهسپه

۲۱۲۱

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

کشاورزی

۶

۰

۰

۰

۰

۰کشاورزیکشاورزی

۶۶

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

رفاه

۱۹.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰رفاهرفاه

۱۹.۱۲۵۱۹.۱۲۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

پست بانک

۲.۱۷۵

۰

۰

۰

۰

۰پست بانکپست بانک

۲.۱۷۵۲.۱۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

توسعه تعاون

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰توسعه تعاونتوسعه تعاون

۰.۰۷۵۰.۰۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

توسعه صادرات ایران

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰توسعه صادرات ایرانتوسعه صادرات ایران

۰.۰۷۵۰.۰۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

صنعت و معدن

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰صنعت و معدنصنعت و معدن

۰.۰۷۵۰.۰۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

کارآفرین

۱۰.۵

۰

۰

۰

۰

۰کارآفرینکارآفرین

۱۰.۵۱۰.۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

سامان

۱۰.۸۷۵

۰

۰

۰

۰

۰سامانسامان

۱۰.۸۷۵۱۰.۸۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

اقتصاد نوین

۱۳.۸۷۵

۰

۰

۰

۰

۰اقتصاد نویناقتصاد نوین

۱۳.۸۷۵۱۳.۸۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

پارسیان

۶.۳۷۵

۰.۰۰۶

۰.۰۰۱

۰

۰.۰۰۱

۰پارسیانپارسیان

۶.۳۷۵۶.۳۷۵

۰.۰۰۶۰.۰۰۶

۰.۰۰۱۰.۰۰۱

۰۰

۰.۰۰۱۰.۰۰۱

۰۰

پاسارگاد

۲۵.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰پاسارگادپاسارگاد

۲۵.۱۲۵۲۵.۱۲۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

سرمایه

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰سرمایهسرمایه

۰.۰۷۵۰.۰۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

سینا

۴.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰سیناسینا

۴.۱۲۵۴.۱۲۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

آینده

۱۱.۶۲۵

۰

۰

۰

۰

۰آیندهآینده

۱۱.۶۲۵۱۱.۶۲۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

دی

۰.۰۷۵

۰

۰

۰

۰

۰دیدی

۰.۰۷۵۰.۰۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

شهر

۳

۰

۰

۰

۰

۰شهرشهر

۳۳

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

گردشگری

۱.۱۲۵

۰

۰

۰

۰

۰گردشگریگردشگری

۱.۱۲۵۱.۱۲۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

ایران زمین

۰.۷۵

۰

۰

۰

۰

۰ایران زمینایران زمین

۰.۷۵۰.۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

خاورمیانه

۳.۸۲۵

۰

۰

۰

۰

۰خاورمیانهخاورمیانه

۳.۸۲۵۳.۸۲۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

ملل

۱.۸۷۵

۰

۰

۰

۰

۰مللملل

۱.۸۷۵۱.۸۷۵

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

نور

۰.۰۰۳

۰

۰

۰

۰

۰نورنور

۰.۰۰۳۰.۰۰۳

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

۰۰

مجموع

۳۶۰

۳۸.۷

۵.۶

۷.۵

۱۳

۳.۶مجموعمجموع

۳۶۰۳۶۰

۳۸.۷۳۸.۷

۵.۶۵.۶

۷.۵۷.۵

۱۳۱۳

۳.۶۳.۶

ارقام تسهیلات پرداختی تا اول مرداد امسال است

بررسی‌های نشان می‌دهد تنها حدود ۳.۶ درصد از سهم تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) پرداخت شده که عمدتاً توسط بانک مسکن بوده است.

این در حالی است که اگر بر اساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این بخش تخصیص داده شود با توجه به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان بوده، تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن، کمتر از ۲ درصد می‌شود.

بانک مرکزی نه شفاف سازی کرد نه بانک‌های «وام نداده» را تنبیه!

بانک مرکزی نه شفاف سازی کرد نه بانک‌های «وام نداده» را تنبیه!بانک مرکزی نه شفاف سازی کرد نه بانک‌های «وام نداده» را تنبیه!از سوی دیگر، بر اساس جزو ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، بانک مرکزی موظف شد گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار عموم مردم قرار دهد.

همچنین در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کرد، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده، هم سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی را افزایش دهد و هم از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند.

بررسی‌ها حاکی است که هیچ یک از این دو تکلیف قانونی از سوی بانک مرکزی رعایت نشده است.

قانون جهش تولید هم سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن را تأیید کرد

قانون جهش تولید هم سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن را تأیید کردقانون جهش تولید هم سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن را تأیید کردتکلیف مذکور مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بانک‌ها، به صورت دائم مجدداً در قانون جهش تولید مسکن تکرار شده که به شرح زیر است:

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار ریال (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

بانک‌ها پارسال ۳ هزار هزار میلیارد تومان وام دادند / ‬ امسال احتمالاً ۴ هزار هزار میلیارد تومان

بانک‌ها پارسال ۳ هزار هزار میلیارد تومان وام دادند / ‬ امسال احتمالاً ۴ هزار هزار میلیارد تومانبانک‌ها پارسال ۳ هزار هزار میلیارد تومان وام دادند / ‬ امسال احتمالاً ۴ هزار هزار میلیارد تومانبر اساس آمار بانک مرکزی، نظام بانکی در سال ۱۴۰۰، حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان (۲۹۶۸ میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به سال قبل از آن (سال ۱۳۹۹) رشد ۵۶ درصدی داشته است.

پیش‌بینی می‌شود تسهیلات نظام بانکی در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۳۰ درصد رشد کند و حداقل ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود.

بر اساس نص صریح قانون جهش تولید مسکن، می‌بایست امسال ۲۰ درصد از مبلغ فوق معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص یابد.

حتی با فرض اینکه تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نکند، بانک‌ها بر اساس نص قانون جهش تولید مسکن باید مکلف شوند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند.

بانک مرکزی هنوز سهمیه وام ساخت مسکن امسال بانک‌ها را ابلاغ نکرده

بانک مرکزی هنوز سهمیه وام ساخت مسکن امسال بانک‌ها را ابلاغ نکردهبانک مرکزی هنوز سهمیه وام ساخت مسکن امسال بانک‌ها را ابلاغ نکردهاین در حالی است که با گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی هنوز سهمیه بانک‌ها را مشخص نکرده‌است. این تأخیر اجرای پروژه‌های نهضت ملی و تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی را با مشکل مواجه کرده‌است.

پیشنهادهای کارشناسان اقتصاد مسکن برای تحقق وعده ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهم

پیشنهادهای کارشناسان اقتصاد مسکن برای تحقق وعده ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهمپیشنهادهای کارشناسان اقتصاد مسکن برای تحقق وعده ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهمکارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند برای رفع موانع موجود در پرداخت تسهیلات و در راستای تحقق وعده رئیس محترم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال:

اولاً جلسات هماهنگی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با حضور رئیس کل بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانک‌ها به صورت هفتگی و منظم برگزار شود

اولاًثانیاً سقف تسهیلات پرداختی بانک‌ها به نحوی که آورده مورد نیاز متقاضیان کاهش یابد، بیشتر شود که بر این اساس پیشنهاد می‌شود تسهیلات نهضت ملی مسکن در تهران و کلانشهرها ۷۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان و در روستاها به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد

ثانیاًثالثاً با توجه به تخصص بانک عامل بخش مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و ارزیابی پروژه‌های مرتبط و همچنین عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، بانک مذکور به عنوان کارگزار سایر بانک‌ها خصوصاً بانک‌های دولتی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن قرار گیرد

ثالثاًپیش از این نیز محمود شایان مدیرعامل بانک مذکور اعلام کرده بود ۲ بانک دولتی سهمیه وام ساخت مسکن خود را در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار داده اند.

رابعاً با توجه به گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، سهمیه هر بانک در سال جدید توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شود

رابعاًوزیر راه: پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان را داده ایم

وزیر راه: پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان را داده ایموزیر راه: پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان را داده ایمرستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از این در یک برنامه زنده تلویزیونی از ارائه پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای عالی مسکن و شورای پول و اعتبار خبر داده بود.

وی در این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه به‌دلیل تورم، امکان پیش‌بینی قیمت تمام‌شده ساخت وجود ندارد، تصریح کرد: هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی، ۶ تا ۷ میلیون تومان با تورم امروز تمام می‌شود؛ اگر تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع می‌شود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم.

منبع: مهر
شناسه خبر: 536796